wybierz datę
Lipiec
Pn
01
Wt
02
Śr
03
Cz
04
Pt
05
So
06
Nd
07
Pn
08
Wt
09
Śr
10
Cz
11
Pt
12
So
13
Nd
14
Pn
15
Wt
16
Śr
17
Cz
18
Pt
19
So
20
Nd
21
Pn
22
Wt
23
Śr
24
Cz
25
Pt
26
So
27
Nd
28
Pn
29
Wt
30
Śr
31
zobacz wszystko

Repertuar:

Brak wydarzeń w wybranym dniu
piątek, 23 sierpnia 2024
Overtone
Overtone: Klaudia Matlak skrzypce, Julia Karpeta viola da gamba, Maurycy Raczyński  klawesyn
Marin Marais, Jean-Philippe Rameau, Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre
0''
piątek, 23 sierpnia 2024
godz. 19:30
sobota, 24 sierpnia 2024
Capella Cracoviensis
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
0''
sobota, 24 sierpnia 2024
godz. 19:30
niedziela, 25 sierpnia 2024
SorgAnX
Sorg AnX: Mikołaj Sarad saksofony Michał Dzięcioł organy 
Denis Bédard, Szymon Godziemba-Trytek, Miłosz Bembinow, Aigars Raumanis
0''
niedziela, 25 sierpnia 2024
godz. 20:30
wtorek, 27 sierpnia 2024
Fabio Biondi
Fabio Biondi skrzypce, Paola Poncet klawesyn
Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani
0''
wtorek, 27 sierpnia 2024
godz. 19:30
piątek, 30 sierpnia 2024
Alafia Ensemble
Alafia Ensemble
Ludwig van Beethoven, Sergei Prokofiev, Manuel de Falla, Héctor Molina

0''
piątek, 30 sierpnia 2024
godz. 19:30
sobota, 31 sierpnia 2024
Polish Violin Duo
Polish Violin Duo: Marta Gidaszewska Robert Łaguniak skrzypce
Grażyna Bacewicz, Gabor Barta, Michał Spisak, Henryk Wieniawski

0''
sobota, 31 sierpnia 2024
godz. 19:30
piątek, 6 września 2024
Trondheim Voices
Trondheim Voices
materiał z płyty Rooms & Rituals
0''
piątek, 6 września 2024
godz. 19:30
sobota, 7 września 2024
Mariusz Klimsiak
Mariusz Klimsiak fortepian
Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin
0''
sobota, 7 września 2024
godz. 19:30
czwartek, 24 października 2024
KHAM MESLIEN - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Wyobraź sobie jałowe krajobrazy skąpane w świetle, gdzie wszystko jest spokojne... Jeśli kompozycje Chama Mesliena przywołują na myśl rozległe przestrzenie, to dlatego, że muzyk wykorzystuje narracyjną moc kontrabasu i ciepło atrakcyjnych melodii. W towarzystwie loopera i efektów, charango i instrumentów perkusyjnych, eksploruje dźwięki swoich instrumentów, nakładając pętle i improwizacje, które przywołują na myśl pierwsze solowe nagrania Henri Texiera i pianisty Nilsa Frahma. Daj się ponieść muzyce Chama, a zdasz sobie sprawę z oczywistości: życie jest tylko kwestią czasu i wibracji.

Basista zespołu Lo'Jo od 1997 do 2016 roku, KhamMeslien występował na wszystkich kontynentach, w dużych miastach, takich jak Nowy Jork i wyjątkowych miejscach, takich jak australijska pustynia. Jest także członkiem francuskiego tria jazzowego SweetBack i współpracował na scenie lub w studiu z wieloma międzynarodowymi muzykami, takimi jak Robert Plant, ArchieShepp i Robert Wyatt. Dziś KhamMeslien dzieli się z nami swoją przygodą z introspekcją dzięki nowemu solowemu projektowi.

[ENG]
Imagine arid landscapes bathed in light, where everything is calm… If Kham Meslien's compositions evoke wide open spaces, it's because the musician uses the narrative power of the double bass and the warmth of attractive melodies. Accompanied by a looper and effects, a charango and percussion instruments, he explores the sounds of his instruments, layering loops and improvisations, which evoke the first solo records of Henri Texier and pianist Nils Frahm. Let yourself be carried along by Kham’s music and you’ll come to realize the obvious: life is only a matter of time and vibration.

Bassist for the band Lo'Jo from 1997 to 2016, Kham Meslien has performed on all continents, in major cities like New York and unique locations like the Australian desert. He is also a member of Sweet Back, a French jazz trio, and has collaborated, on stage or in studio, with many international musicians such as Robert Plant, Archie Shepp, and Robert Wyatt. Today, Kham Meslien shares with us his adventure in introspection thanks to his new solo project.

0''
czwartek, 24 października 2024
godz. 19:00
KARNET - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Karnet obowiązuje na wszystkie wydarzenia festiwalowe w dniach 24-27 października 2024 r.
0''
czwartek, 24 października 2024
godz. 19:00
MACIEK MAZUREK TRIO - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Grupa gra autorski program, który energetycznie łączy w sobie jazz, bluesa i funky. Maciej Mazurek Wrocławski gitarzysta, lider własnego zespołu, muzyk sesyjny, członek muzycznego zespołu teatru Capitol. Współpracował z orkiestrami Tomasza Szymusia, Adama Sztaby, Tomasza Filipczaka, uczestnicząc w popularnych festiwalach i programach jak TVN Sopot Festiwal, Top Trendy, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czy Fabryka Gwiazd. Ma też na koncie międzynarodowe projekty (z Roy BenettGroup) oraz współpracę z wybitnymi przedstawicielami polskiego i światowiego jazzu jak Leszek Możdżer, Zbigniew Namysłowski, czy Michał Urbaniak. Jako muzyk sesyjny brał udział nie tylko w koncertach wielu wokalistów (m. in. Matt Pokora, MansZelmerow, Danny, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Justyna Steczkowska, Mieczysław Szcześniak), ale też muzycznych spektaklach teatralnych: „Grease" (Teatr Muzyczny Roma w Warszawie), „Ballady morderców" (Teatr K2 Wrocław). Jest też obecny w nagraniach wielu płyt z muzyką filmową i teatralną.

Artur Lesicki - gitarzysta, kompozytor, wykładowca Katedry Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Nominowany do nagrody Fryderyk 2016 (album Napiórkowski – Lesicki Celuloid). Uprawia różne gatunki muzyki, głównie jazz. W swoim dorobku ma około czterdziestu płyt. Wraz z Markiem Napiórkowskim prowadził czołową polską grupę Funky Groove, według magazynu Jazz Forum najlepszy zespołu jazzu elektrycznego 2003 i 2004 roku. Płytę własnej grupy –  Artur Lesicki AcousticHarmony AnUnbelievableSilence uznano za najlepsze wydawnictwo jazzowe 2004 roku miesięcznika Gitara i Bas. Artur Lesicki współpracował m.in. z: Funky Groove (lider), AcousticHarmony (lider), Gordon Haskell, Dorota Miśkiewicz, Urszula Dudziak, Krystyna Prońko, Katarzyna Groniec, Zbigniew Namysłowski, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Jako muzyk sesyjny nagrywał muzykę teatralną oraz filmową, m.in.: uhonorowaną wieloma nagrodami ścieżkę dźwiękową Jana Kantego Pawluśkiewicza do filmu Papusza, big-bandowe standardy w filmie J. Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, muzykę do obrazów Waldemara Krzystka, czy kompozycje teatralne Leszka Możdżera.
Natalia Lubrano – wszechstronnna  i charyzmatyczna wokalistka - eksperymentująca z wieloma gatunkami muzycznymi. Obdarzona charakterystycznym matowym głosem. Wykonująca repertuar wielojęzyczny we wszystkich stylistykach muzyki rozrywkowej. Szerszej publiczności znana z V edycji programu The Voice of Poland 2014 w grupie Tomsona i Barona z zespołu Afromental, gdzie dotarła do półfinału, a także z X edycji MBTM  - 3 miejsce w finałowej klasyfikacji w szeregach zespołu THE LIONS. Współtworzyła zespół Miloopa, z którym wydała cztery albumy: „NutritionFacts” (2005), „Unicode” (2008) i „Optica” (2011) oraz "Verke" ( 2016 ). Występowaławielokrotnie za granicą, m.in. naSzigetFestiwal, United Islands, Be2gether Festival, Fete De La Musique Luxembourg, United Islands of Prague, Creamfields, JDM Festival, Open’er, Summer of Music, Szene Festival, Green Valley. Wartowspomniećtakzewspólnetrasykoncertowe z Jojo Mayer’s Nerve (USA), Beanfield (DE), Micatone (DE), Dj First Rate (UK), Forss vs Borg (Sonar Kollektiv) orazudział w projektachpolskichartystów, takich jak: Andrzej Smolik, Renata Przemyk, FOX BOX. Udzieliła swojego głosu na około dwudziestu albumach innych muzyków i projektów jako muzyk sesyjny i zaproszony gościnnie artysta. W marcu 2012 roku ukazała się autorska płyta wokalistki p.t. „R.E.S.P.E.C.T.” ( wydana przez Kayax). Obecnie  współtworzy jazzowy projekt muzyki filmowej Stopklatka, Osiecka Jazzowo a także udziela się w autorskim projekcie Natalia Lubrano Band. Artystka prowadzi autorską szkołę śpiewu Wokalne Eksperymenty.
Skład: Maciej Mazurek – gitara, Artur Lesicki – gitara, Natalia Lubrano – wokal
[ENG]
The group plays an original program that energetically combines jazz, blues and funky. Maciej Mazurek A Wroclaw-based guitarist, leader of his own band, session musician, member of the Capitol theater's musical ensemble. He has worked with the orchestras of Tomasz Szymus, Adam Sztaba, Tomasz Filipczak, and participated in popular festivals and programs such as TVN Sopot Festival, Top Trendy, the Festival of Polish Song in Opole, and Star Factory. He also has international projects to his credit (with the Roy Benett Group) and collaborations with prominent representatives of Polish and world jazz such as Leszek Możdżer, Zbigniew Namysłowski, and MichałUrbaniak. As a session musician, he participated not only in concerts of many vocalists (including Matt Pokora, Mans Zelmerow, Danny, Edyta Górniak, RyszardRynkowski, Justyna Steczkowska, MieczyslawSzcześniak), but also musical theater performances: "Grease" (Roma Musical Theater in Warsaw), "Ballads of Murderers" (K2 Theater in Wroclaw). He is also present in the recording of many albums of film and theater music.
Artur Lesicki - guitarist, composer, lecturer at the Department of Jazz at the K. Lipinski Academy of Music in Wroclaw. Nominated for the 2016 Fryderyk Award (Napiórkowski - LesickiCeluloid album). He cultivates various genres of music, mainly jazz. He has about forty albums to his credit. Together with Marek Napiórkowski, he led the leading Polish group Funky Groove, according to Jazz Forum magazine the best electric jazz band of 2003 and 2004. Artur Lesicki's own group's album, Artur Lesicki Acoustic Harmony An Unbelievable Silence, was named the best jazz release of 2004 by Guitar and Bass magazine. Artur Lesicki has collaborated with, among others: Funky Groove (leader), Acoustic Harmony (leader), Gordon Haskell, Dorota Miśkiewicz, UrszulaDudziak, Krystyna Prońko, Katarzyna Groniec, Zbigniew Namysłowski, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, As a session musician he has recorded theater and film music, among others. Among others: the award-winning soundtrack by Jan KantyPawluśkiewicz for the film Papusza, big-band standards in J. Majewski's film Excentrycy, czyli po słonecznejstronieulicy, music for Waldemar Krzystek's paintings, or theatrical compositions by Leszek Możdżer.
Natalia Lubrano - a versatile and charismatic singer - experimenting with many musical genres. Endowed with a distinctive matte voice. Performing multilingual repertoire in all styles of popular music. Wider audience known from the 5th edition of the program The Voice of Poland 2014 in the group of Tomson and Baron from the band Afromental, where she reached the semi-finals, as well as from the 10th edition of MBTM - 3rd place in the final classification in the ranks of the band THE LIONS. She co-founded the band Miloopa, with which she released four albums: "Nutrition Facts" (2005), "Unicode" (2008) and "Optica" (2011) and "Verke" ( 2016). She has performed many times abroad, including at Sziget Festival, United Islands, Be2gether Festival, Fete De La Musique Luxembourg, United Islands of Prague, Creamfields, JDM Festival, Open'er, Summer of Music, Szene Festival, Green Valley. Also worth mentioning are joint tours with Jojo Mayer's Nerve (USA), Beanfield (DE), Micatone (DE), Dj First Rate (UK), Forss vs. Borg (Sonar Kollektiv) and participation in projects by Polish artists such as Andrzej Smolik, Renata Przemyk, FOX BOX. She has provided her voice on about twenty albums by other musicians and projects as a session musician and guest artist. In March 2012, the singer's self-titled album "R.E.S.P.E.C.T." was released. ( published by Kayax). Currently, she is co-founder of the jazz film music project Stopklatka, OsieckaJazzowoand also contributes to the authorial project Natalia Lubrano Band. The artist runs her own singing school WokalneEksperymenty.
Composition: Maciej Mazurek – guitar, Artur Lesicki – guitar, Natalia Lubrano - vocals

0''
czwartek, 24 października 2024
godz. 21:00
piątek, 25 października 2024
KUBA STANKIEWICZ TRIO INSPIRED by L.RÓŻYCKI - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Kuba Stankiewicz
Czołowy polski pianista jazzowy. W latach 1987–1990 studiował w Berklee College of Music w Bostonie (wyróżnienie Nagrodą O. Petersona). PółfinalistaMiędzynarodowego Konkursu Pianistów Jazzowych im. Theloniousa Monka w Waszyngtonie, współpra- cował z orkiestrą legendarnego klarnecisty Artiego Shawa. W drugiej połowie lat 80. XX wieku występował z zespołem Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, potem z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego. Założył kwartet z Henrykiem Miśkiewiczem, Adamem Cegielskim oraz Cezarym Konradem. W 1993 nagrał płytę Northern Song (Płyta Roku wg czytelników „Jazz Forum”), późniejUlice wielkich miast (z piosenkami Agnieszki Osieckiej) oraz Chopin Songbook. Współ- tworzył formację TravelingBirds, grał też ze Scottem Hamiltonem, Artem Farmerem, Sheilą Jordan, Janu- szem Muniakiem, Tomaszem Szukalskim i Anną Ma- rią Jopek. W 2012 roku zarejestrował autorski album Spaces(nominowany do Nagrody Muzycznej „Fryde- ryk” 2013 w kategorii Album Roku – Muzyka Jazzowa) oraz solową płytę z interpretacjami muzyki filmowej Wojciecha Kilara. W latach 2014–2015 razem z Pete- rem Erskine’em i Dariuszem Oleszkiewiczem zareje- strowali albumy z muzyką Victora Younga, Bronisława Kapera i Henryka Warsa wydane nakładem Warner Classics. W 2020 roku ukazał się album Film Music oraz owoc współpracy z Jackiem Kotlarskim – płyta Kochanowski. Pieśni. 
Pianistyka Stankiewicza wyrasta z klasycznych amerykańskichwzorów, częściejzmierzając w stronę romantycznej liryki niż dynamicznych ekstremów. Jest to rasowy jazz, osadzony w przekonującym timingu i otwarty na partnerów. Artysta prowadzi tak- żedziałalność pedagogiczną. Pełni funkcję kierowni- ka Katedry Muzyki Jazzowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Jakub Olejnik
Kontrabasista i gitarzysta basowy swobodnie poruszającysię w świecie muzyki klasycznej, jazzowej i elektronicznej. 
Wykłada w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz na licznych kursach i warsztatach muzycznych. Jest również twórcą i dy- rektorem artystycznym wrocławskiego Bass&BeatFestival – wydarzenia skupionego wokół basu i beatu, postrzeganych jako fundamenty współczesnej muzyki, promującego młodych artystów i nowe formy wyrazu. Współpracuje z Teatrem Muzycznym Capitol, Teatrem Polskim we Wrocławiu i Narodowym
Forum Muzyki. Od 2022 roku pełni funkcję prezesa Międzynarodowej Fundacji Jazz nad Odrą. Ma na swoim koncie współpracę z artystami zagranicznymi, takimi jak Rory Stuart, KarenCarroll, Rufus Reid, Carlos Piñana, Dante Luciani, AchilleSucci, Bjørn Charles Dreyer, AnnePaceo czy Nicolas Simion, oraz polskimi: Agatą Zubel, Piotrem Wojtasikiem, Krzysztofem Kiljańskim, Piotrem Baronem, Grzegorzem Nagórskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Kubą Stankiewiczem i L.U.C. Olejnik. Jest współtwórcą koncepcji międzynarodowegoprzedsięwzięcia artystycznego #PaderewskyOrche- stra, łączącego sztuki wizualne i muzykę w różnych stylach i technikach, prezentowanego od 2018 roku w Polsce i we Francji. 
Wystąpił na wielu najważniejszych festiwalach jazzowych, m.in. Jazz nad Odrą, WarsawSummer Jazz Days, Era Jazzu, Jazzycolors, MiędzynarodowymFesti- walu Jazz Bez, JazzFest Brno, RCK Pro Jazz Festiwal. 
Przemysław Jarosz
Perkusista jazzowy i pedagog. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W czasie studiów był laureatem kilku nagród indywidualnych i zespołowych. Od 2005 roku wykłada w klasie perkusji jazzowej na macierzystej uczelni. Angażujesię tam również w pracę naukową oraz pracuje jako realizator dźwięku w Studiu Tech- nik Audiowizualnych. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Działalność dydaktyczną prowadzi także w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Interesują go szczególnie aspekt sonorystyczny gry na perkusji oraz improwizacja jazzowa. 
Jako wykonawca współpracował z czołowymi przedstawicielami krajowej sceny jazzowej – Piotrem Baronem, Dominikiem Bukowskim, Piotrem Wojta- sikiem, Piotrem Lemańczykiem, Krystyną Stańko czy Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystąpił na większości jazzowych festiwali w Polsce. 
Razem z saksofonistą Tomaszem Pruchnickim i klawiszowcem Kajetanem Galasem tworzy grupę Yarosh Organ Trio. Formacja zadebiutowała w 2016 roku. Wydała już trzy albumy; muzycy zespołu zostali również zaproszeni do nagrania płyty z kwartetem wokalnym The Sound Pack zatytułowanej Żyj kolorowo, która ukazała się w 2023 roku. 
[ENG]

KubaStankiewicz
A leading Polish jazz pianist, graduate of Boston’s Berklee College of Music (1987–1990, Oscar Peterson Prize winner), semi-finalist of the Thelonious Monk Institute of Jazz International Piano Competition 
in Washington, and member of the orchestra led
by the legendary clarinettist Artie Shaw. In the late 1980s Stankiewicz played in Jan ‘Ptaszyn’ Wróblew- ski’s band, and later with Zbigniew Namysłowski’s ensembles as well as in a quartet, which he founded with Henryk Miśkiewicz, Adam Cegielski, and Cezary Konrad. In 1993 he took part in the recording of CD Northern Song (Album of the Year in the ‘Jazz Forum’ readers’ poll), later – of Big City Streets (Osiecka’s songs) and Chopin Songbook. Member of Traveling Birds, he has also played with Scott Hamilton, Art Farmer, Sheila Jordan, Janusz Muniak, Tomasz Szu- kalski, and Anna Maria Jopek. In 2012 he recorded his original album Spaces (A Fryderyk 2013 nomina- tion for Jazz Album of the Year) and a solo CD of film music by Wojciech Kilar in his own interpretations. In 2014–2015, together with Peter Erskine and Da- riuszOleszkiewicz, they recorded albums with music by Victor Young, BronisławKaper, and Henryk Wars, released by Warner Classics. In 2020, the album Film Music was released and the fruit of cooperation with Jacek Kotlarski – the album Kochanowski. Songs. 
Stankiewicz’s piano style, rooted in classical US models, tends more often toward Romantic-type lyricism than toward dynamic extremes. He plays genuine jazz rooted in a convincing sense of timing and open to what his stage partners have to offer. Stankiewicz also conducts teaching activities. He is the head of the Department of Jazz Music at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowi- ce. Karol Lipiński in Wrocław. 
Jakub Olejnik
Double-bass and bass-guitar player, moving freely between the worlds of classical, jazz, and electronic music. 
Olejnik teaches classes at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław as well as conducting numerous music courses and workshops. He is also the founder and artistic director of Bass&Beat Festival, focussing on bass and beat as the founda- tions of contemporary music as well as promotion of young artists and new means of expression. His collaborations include projects with Wrocław’s Capitol Music Theatre, Polski Theatre, and the National Forum of Music. Since 2022 he has been the president of the International Jazz-on-the-Odra Foundation. 
Olejnik has worked with such foreign stars as Rory Stuart, Karen Carroll, Rufus Reid, Carlos Piñana, Dante Luciani, Achille Succi, Bjørn Charles Dreyer, Anne Paceo, and Nicolas Simion, as well as Polish artists: Agata Zubel, Piotr Wojtasik, Krzysztof Kiljański,
Piotr Baron, Grzegorz Nagórski, Henryk Miśkiewicz, KubaStankiewicz, and L.U.C. He is a co-author of the #PaderewskyOrchestra international artistic project concept, combining visual arts and music across a wide palette of styles and techniques. The project has been presented since 2018 in Poland and France. 
The musician has appeared at such major jazz festivals as Jazz on the Odra, Warsaw Summer Jazz Days, Era Jazzu, Jazzycolors, the ‘Jazz Bez’ Internation- al Festival of Contemporary Improvisational Music, JazzFest Brno, and RCK Pro Jazz Festiwal. 
Przemysław Jarosz
Jazz drummer and educator, graduate of the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. He won several individual and ensemble prizes during his studies. Since 2005 he has taught jazz percussion at his alma mater, as well as conducting research (DMA degree in 2014) and working as a sound engineer at the Audiovisual Technology Studio. He also teaches classes at the University of ZielonaGóra’s Institute of Music. His interests focus on the sound colour aspects of percussion performance and on jazz improvisation. 
Jarosz has performed as a drummer with such leading representatives of the Polish jazz scene as Piotr Baron, Dominik Bukowski, Piotr Wojtasik, Piotr Lemańczyk, Krystyna Stańko, and the Big Band of the University of ZielonaGóra. He has appeared at the majority of jazz festivals in Poland. 
With sax player Tomasz Pruchnicki and keyboardist Kajetan Galas, Jarosz plays in Yarosh Organ Trio, which made its debut in 2016. The band has released three albums and was invited to record with The Sound Pack vocal quartet for the CD Żyjkolorowo, which came out in 2023. 

0''
piątek, 25 października 2024
godz. 19:00
MARGO ZUBER QUARTET - XXIII Krokus Jazz Festiwal
29 lutego nakładem SJ Records ukazał się debiut fonograficzny wokalistki Margo Zuber - Cisza, na którym znalazły się autorskie teksty i kompozycje. 
Tytuł odnosi się do poczucia odosobnienia i osamotnienia. Do stanu, w którym dzwoniąca w uszach cisza przeplata się z natłokiem myśli nie dających spokoju. Sposobem artystki na gonitwę myśli było przelewanie ich na papier w postaci muzyki i tekstów - do momentu gdy w jej głowie zapanował spokój. Kompozycje, które znalazły się na płycie zachęcają słuchacza do zatrzymania się i wyciszenia. Prowokują do tego, by w „Ciszy” odnaleźć przestrzeń do własnych przemyśleń.

Połączenie ze sobą organów Hammonda - grających jednocześnie partię basu - z fortepianem, jest unikatowym rozwiązaniem. Jest to pierwszy zespół w Polsce, który występuje w takim zestawieniu instrumentalnym. W połączeniu z niezwykle rzadkim i niskim głosem jakim jest kontralt całość nabiera niespotykanego brzmienia - na które zespół kładzie duży nacisk.

Margo Zuber - wokalistka, autorka tekstów i muzyki, nauczycielka śpiewu. Jeden z najniższych głosów w Polsce. Koncertowała w wielu miastach Polski, Europy i Azji. Absolwentka wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureatka wielu konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W 2016 roku uczestniczyła w prestiżowych warsztatach New York Jazz Masters.
Wraz ze swoim kwintetem i kwartetem występowała na wielu festiwalach m. in.: Summer Jazz Festiwal Kraków, Bielska Zadymka Jazzowa, RCK Pro Jazz, Jazz w Lesie, Kromer Festival Biecz, a także w ramach cyklu koncertów Jazz.PL w Programie Drugim Polskiego Radia, „Twarze
Krakowskiego Jazzu” w Radio Kraków i „Młodzi Mistrzowie” w Blue Note Poznań.
Współpracowała z takimi muzykami jak Michał Urbaniak, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Kevin Robinson, Frank Parker, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Grzegorz Pałka, Mateusz Pałka, Szymon Mika, Gabriel Niedziela, Grzegorz Masłowski, Alan Wykpisz, Kuba Płużek,
Jakub Dworak.

Skład:  Margo Zuber – wokal, Kajetan Galas - organy Hammonda, Mateusz Pałka – fortepian, Grzegorz Pałka - perkusja


[ENG]
Vocalist Margo Zuber's recording debut, Silence, featuring original lyrics and compositions, was released on February 29 by SJ Records. 
The title refers to a sense of isolation and loneliness. To a state in which the silence ringing in the ears is intertwined with a flurry of thoughts that give no peace. The artist's way of chasing her thoughts was to pour them onto paper in the form of music and lyrics - until there was peace in her head. The compositions on the album encourage the listener to stop and calm down. They provoke the listener to find space in "Silence" for their own reflections.

The combination of the Hammond organ - which plays the bass part at the same time - and the piano, is a unique solution. This is the first band in Poland to perform in such an instrumental combination. Combined with an extremely rare and low voice, which is a contralto, the whole takes on an unprecedented sound - which the band places great emphasis on.
Margo Zuber - singer, songwriter and musician, singing teacher. One of the lowest voices in Poland. She has given concerts in many
Polish, European and Asian cities. Graduate of jazz vocalism at the Academy of Music in Katowice. Laureate of many competitions of
international and all-Poland competitions. In 2016, she participated in the prestigious New York Jazz Masters workshop.
Together with her quintet and quartet, she has performed at many festivals including: Summer Jazz Festival Krakow, BielskaZadymkaJazzowa,
RCK Pro Jazz, Jazz in the Forest, Kromer Festival Biecz, as well as asas part of the Jazz.PL concert series on Polish Radio Program Two, "Faces of
Krakow Jazz" on Radio Krakow and "Young Masters" at Blue Note Poznan.
She has collaborated with such musicians as MichałUrbaniak, Wojciech Karolak, KrzesimirDębski, Kevin Robinson, Frank Parker, Adam
Czerwiński, Kajetan Galas, Grzegorz Pałka, Mateusz Pałka, Szymon Mika, Gabriel Niedziela, Grzegorz Masłowski, Alan Wykpisz, Kuba Płużek,
Jakub Dworak.

Composition:  Margo Zuber – vocals, Kajetan Galas - Hammond organ, Mateusz Pałka – piano, Grzegorz Pałka - drums

0''
piątek, 25 października 2024
godz. 21:00
sobota, 26 października 2024
ART CONNECTION ORCHESTRA - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Art Connection Jazz Orchestra powstała w 2016 roku. Założycielem i szefem zespołu jest Artur Nowak, absolwent Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zespół obecnie działa przy Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze, skupia wokół siebie profesjonalnych artystów, pasjonujących się muzyką swingową. Duża część zespołu to muzycy Filharmonii Dolnośląskiej.

Zespół składem oraz charakterem wykonawczym nawiązuje do Złotej Ery Swingu, kiedy muzykę komponowali m.in. Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, czy Count Basie, ale również w swoim repertuarze posiada utwory polskich twórców, takich jak Antoni Kopff, czy Piotr Marczewski.


Skład:
Jacek Szreniawa- wokal,gitara

Daria Pelc - wokal
Joanna Liszka - wokal
Aneta Kolendo - wokal

Robert Wróblewski - piano
Paweł Kurek-perkusja
Andrzej Kolasiński –gitara basowa
Grzegorz Wasiak - gitara

Witold Pelc - saksofon
Marcin Król - saksofon
Grzegorz Kołodziej - saksofon
Jerzy Jeremiasz Swianiewicz - trąbka
Łukasz Rogacki - trąbka
Artur Nowak –puzon
Art Connection Jazz Orchestra was founded in 2016. The founder and head of the band is Artur Nowak, a graduate of the Institute of Jazz and Stage Music at the Academy of Music in Poznań.


The band currently operates at the Jelenia Góra Cultural Center in Jelenia Góra,
brings together professional artists who are passionate about swing music. A large part of the band is made up of musicians from the Lower Silesian Philharmonic Orchestra.


With its composition and performance character, the band refers to the Golden Era of Swing, when music was composed by Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, and Count Basie, among others, but also has in its repertoire works by Polish composers such as Antoni Kopff and Piotr Marczewski.


Composition:
Jacek Szreniawa- vocals, guitar

Daria Pelc - vocals
Joanna Liszka - vocals
AnetaKolendo - vocals

Robert Wróblewski - piano
Paweł Kurek-percussion
Andrzej Kolasinski - bassguitar
Grzegorz Wasiak - guitar

Witold Pelc - saxophone
Marcin Król - saxophone
Grzegorz Kolodziej - saxophone
Jerzy Jeremiasz Swianiewicz - trumpet
Łukasz Rogacki - trumpet
Artur Nowak –trombone

0''
sobota, 26 października 2024
godz. 17:00
Gustav Lundgren Trio - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Gustav Lundgren jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów jazzowych w Europie. Urodził się w Sztokholmie w 1980 roku, a swoją pierwszą zagraniczną trasę koncertową odbył już w wieku 19 lat. Występował w 27 różnych krajach przed ukończeniem 30 lat. Nagrał i wydał ponad 800 utworów, a jego muzyka została odtworzona ponad 100 milionów razy! Legendy gitary takie jak John Scofield, Mike Stern i George Benson złożyli hołd jego grze. Gustav współpracował współpracował z Jorge Rossy, Jimmy Rosenberg, Chris Cheek, Doug Weiss, Antoine Boyer, The Swedish House Mafia, Kleerup and Anne Sofie von Otter.
W 2004 roku Gustav został uhonorowany własnym sygnowanym modelem gitary od AJL-Guitars.
W 2005 roku otrzymał stypendium Louisa Armstronga.
W 2015 roku otrzymał stypendium Albina Hagströma.
Gustav Lundgren jest również odnoszącym sukcesy kompozytorem i producentem, który wyprodukował ponad 35 pełnych albumów i setki utworów.
"Jeden z najlepszych gitarzystów w Europie" / Commersen
"Szwedzki mistrz gitary Gustav Lundgren" / DownBeat
"Jeden z najlepszych szwedzkich gitarzystów we wszystkich kategoriach" / Lira
"Gustav Lundgren, jeden z naszych najlepszych gitarzystów" / Szwedzka TV4

Skład:Gustav Lundgren - gitara, Marc Michel - perkusja, Pär-Ola Landin -kontrabas


Gustav Lundgren is one of the most acclaimed jazz guitarists in Europe. He was born in
Stockholm (Sweden) 1980 and made his first tour abroad already at age 19. He performed
in 27 different countries before turning 30. He has recorded & released more than 800
songs and his music has been streamed more than 100 million times! Guitar legends like
John Scofield, Mike Stern and George Benson have paid tribute to his playing. Gustav has
worked together with Jorge Rossy, Jimmy Rosenberg, Chris Cheek, Doug Weiss, Antoine
Boyer, The Swedish House Mafia, Kleerup and Anne Sofie von Otter amongst others.
In 2004 Gustav was honored with his own signature guitar model from AJL-Guitars.
In 2005 he received the Louis Armstrong Scholarship.
In 2015 he received the Albin Hagström Scholarship.
Gustav Lundgren is also a successful composer and producer having produced more than
35 full length albums & hundreds of tracks.
“One of the best guitar players in Europe” / Commersen
"Swedish guitar master Gustav Lundgren” / DownBeat
"One of Sweden's by far best guitarists in all categories" / Lira
"Gustav Lundgren, one of our best guitarists" / Swedish TV4

Composition:
Gustav Lundgren - Guitar
Pär-Ola Landin - Double bass
Marc Michel - Drums

0''
sobota, 26 października 2024
godz. 19:00
Young Crocus Jazz Contest - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Koncert laureata konkursu dla młodych muzyków Young Crocus Jazz Contest.

A concert by the winner of the Young Crocus Jazz Contest for young musicians.

0''
sobota, 26 października 2024
godz. 21:00
niedziela, 27 października 2024
TOMASZ WENDT QUARTET - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Projekt, w którym muzycy łączą swoją wiedzę wynikającą z przeróżnychdoświadczeń muzycznych, miłości do jazzu, fascynacji rytmem i melodią oraz otwartością na współczesne wpływy. Jest to projekt powstały w wyniku zderzenia się dwóch na pozórróżnychświatów muzycznych - tria jazzowego oraz kwartetu smyczkowego. Tomasz Wendt - polski saksofonista jazzowy, kompozytor i pedagog. Jako student klasy saksofonu z wyróżnieniemukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymującjednocześnienagrodę Dyplom Roku 2014. Ponadto wyróżniony został Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najbardziej uzdolnionych studentów uczelni artystycznych w Polsce. We wrześniu 2019 roku obronił stopień doktora na wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie jest wykładowcą.
Pierwsza autorska płyta saksofonisty Tomasz Wendt Trio Atom String Quartet Behind the Strings zdobyła uznanie w polskim środowisku muzycznym, co zaowocowało przyznaniem nagrody Fryderyk 2017 w kategorii Jazzowego Debiutu Fonograficznego[1]. Po trzech latach od tak głośnego debiutu fonograficznego, w 2019 roku na rynku pojawił się kolejny album z muzyką autorską Tomasza: "Chapter B.". Tym razem Wendt nagrał album o intrygującej fakturze brzmieniowej (saksofon, instrumenty klawiszowe, skrzypce, perkusja). Ta płyta również została bardzo pozytywnie przyjęta przez środowisko muzyczne, czego dowodem możebyć dużailość pochlebnych recenzji oraz intensywna działalność koncertowa kwartetu.
Saksofonista ma w swoim dorobku współpracę z wieloma wybitnymi artystami z muzycznego świata do którychnależą m.in.: Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Mateusz Smoczyński, Joachim Mencel, Michał Miśkiewicz, Jan Smoczyński, Mateusz Smoczyński, Rafał Sarnecki, Jacek Namysłowski, Artur Lesicki, Kuba Stankiewicz, Urszula Dudziak, Eric Allen (USA), Dean Brown (USA) czy również Taco Hemingway, Jarecki i Grubson. 
Skład: Tomasz Wendt - saksofon tenorowy i sopranowy, Szymon Mika – gitara, Piotr Narajowski – kontrabas, Michał Miśkiewicz - perkusja

[ENG]
A project in which the musicians combine their knowledge from various musical experiences, love of jazz, fascination with rhythm and melody and openness to contemporary influences. It is a project created as a result of the collision of two seemingly different musical worlds - a jazz trio and a string quartet. Tomasz Wendt - Polish jazz saxophonist, composer and pedagogue. As a student of the saxophone class, he graduated with honors from the Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw, receiving the Diploma of the Year 2014 award at the same time. In addition, he was awarded the Prize of the Minister of Culture and National Heritage for the most talented students of art universities in Poland. In September 2019, he defended his doctoral degree at the Wrocław Academy of Music, where he is currently a lecturer.
Saxophonist Tomasz Wendt Trio Atom String Quartet's first self-titled album Behind the Strings won acclaim in the Polish music community, resulting in a 2017 Fryderyk Award in the Jazz Phonographic Debut category[1]. Three years after such a high-profile phonographic debut, another album of Tomasz's original music was released in 2019: "Chapter B." This time Wendt recorded an album of intriguing sound textures (saxophone, keyboards, violin, percussion). This album was also very positively received by the music community, as evidenced by the large number of favorable reviews and the quartet's intense concert activity.
The saxophonist has worked with many outstanding artists from the music world to include: Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Mateusz Smoczyński, Joachim Mencel, MichałMiśkiewicz, Jan Smoczyński, Mateusz Smoczyński, RafałSarnecki, Jacek Namysłowski, Artur Lesicki, KubaStankiewicz, UrszulaDudziak, Eric Allen (USA), Dean Brown (USA) or also Taco Hemingway, Jarecki and Grubson. 

Composition: Tomasz Wendt - tenor and soprano saxophone, Szymon Mika – guitar, Piotr Narajowski - double bass, Michal Miśkiewicz - drums

0''
niedziela, 27 października 2024
godz. 17:00
Young Power New Edition - XXIII Krokus Jazz Festiwal
Legendarna grupa Young Power wznowiła działalność w odświeżonym i wzmocnionym składzie - Young Power New Edition. Oprócz dawnych członków w zespole grają najzdolniejsi z najmłodszego jazzowego pokolenia. Zespół powstał w 1986 roku z inicjatywy wybitnego flecisty Krzysztofa Popka i perkusisty Krzysztofa Zawadzkiego (Walk Away). Był atrakcją największych festiwali i entuzjastycznie odbierany przez branżę publiczność w kraju i za granicą. Już sama nazwa zespołu zawierała w sobie manifest i wyzwanie.
Pierwszym sukcesem zespołu był udział w festiwalu „Jazz nad Odrą” w 1986 roku, po którym krytycy zaczęlimówić o Young Power w kontekście „zmiany warty” na polskiej scenie jazzowej. Potwierdzeniem umiejętności i aspiracji zespołu okazał się debiut płytowy z 1987 roku ”Young Power” – a miesięcznik Jazz Forum określiłzespół jako big band roku, a jego lidera, K. Popka wybrał muzykiem roku. 
W latach 1986-87 wystąpili na Jazz Jamboree już jako Young Power Second Edition z repertuarem opartym głównie o własne kompozycje i aranżacje. Koncertował także za granicą w RFN i Szwecji. W roku 1990 zespół nieoczekiwanie zawiesił działalność a wielu muzyków zespołu, zdecydowało się utworzyć własne grupy. Liderem i autorem większości repertuaru Young Power był Krzysztof Popek, wybitny flecista, kompozytor i aranżer. (Od 1988 roku Popek rokrocznie wybierany jest przez miesięcznik Jazz Forum flecistą roku. Do dziś nagrywa, współpracując z wybitnymi muzykami). 
Skład:
Krzysztof Popek - flet altowy
Jorgos Skolias - wokal
saksofony: Włodzimierz KINIOR Kiniorski, Alek Korecki, Przemek Florczak, Dawid Główczewski
trąbki: Józek Ziut Gralak, Jerzy Małek, Cyprian Baszyński,
Bronek Duży - puzon
Grzegorz Kapołka - gitara
Marcin Pospieszalski - gitara basowa
Adam Lemańczyk - instrumenty klawiszowe
Tomas Sanchez - instrumenty perkusyjne
Paweł Dobrowolski - perkusja 

[ENG]
The legendary group Young Power has relaunched with a refreshed and strengthened lineup - Young Power New Edition. In addition to the former members, the band features the most talented of the youngest jazz generation. The band was formed in 1986 by prominent flutist Krzysztof Popek and drummer Krzysztof Zawadzki (Walk Away). It was an attraction of the biggest festivals and enthusiastically received by the industry audiences at home and abroad. The very name of the band contained a manifesto and a challenge.
The band's first success was its participation in the 1986 "Jazz nad Odra" festival, after which critics began to talk about Young Power in the context of the "changing of the guard" on the Polish jazz scene. Confirmation of the band's skills and aspirations turned out to be the 1987 album debut "Young Power" - and the monthly Jazz Forum magazine named the band as big band of the year, and elected its leader, K. Popek, musician of the year. 
In 1986-87 they performed at the Jazz Jamboree already as Young Power Second Edition with a repertoire based mainly on their own compositions and arrangements. It also toured abroad in West Germany and Sweden. In 1990 the band unexpectedly suspended its activities and many of the band's musicians, decided to form their own groups. The leader and author of most of Young Power's repertoire was Krzysztof Popek, an outstanding flutist, composer and arranger. (Since 1988, Popek has been voted flutist of the year by Jazz Forum magazine every year. He continues to record to this day, collaborating with outstanding musicians).

Composition:
Krzysztof Popek - alto flute
Jorgos Skolias - vocals
saxophones: Włodzimierz KINIOR Kiniorski, Alek Korecki, Przemek Florczak, Dawid Główczewski 
trumpets: Józek Ziut Gralak, Jerzy Małek, Cyprian Baszynski,
Bronek Duży - trombone
Grzegorz Kapołka - guitar
Marcin Pospieszalski - bass guitar
Adam Lemańczyk - keyboard instruments
Tomas Sanchez - drums instruments
Paweł Dobrowolski - drums

0''
niedziela, 27 października 2024
godz. 19:00
niedziela, 17 listopada 2024
Operetkowa Baśń dla dorosłych - Koncert Noworoczny
Koncert Noworoczny - OPERETKOWA Baśń dla dorosłych 

Za sprawą wspaniałych artystów przeniosą się Państwo do cudownego i wyjątkowego świata, pełnego miłości, czułości, wzruszeń, namiętności, gorących pocałunków... 
Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najznakomitsze melodie. 
Zabrzmią duety wszech czasów, wspaniałe arie, popisowe utwory instrumentalne a to wszystko podane na najwyższym poziomie. 
Gwiazdą wieczoru i wisienką na torcie będzie gwiazdorska niespodzianka – show w innej odsłonie.

Gala cieszy się wielkim powodzeniem i uznaniem, za sprawą porywających solistów, ich poruszającej i subtelnej gry scenicznej, tańca, fantastycznego kontaktu z publicznością oraz wdzięku i uroku osobistego a do tego niesamowitej wrażliwości oraz muzykalności. 
Repertuar zaczerpnięty z najbardziej znanych i lubianych melodii. 
Śpiewakom towarzyszą wspaniali Kameraliści Operetkowi, składający się z wybitnie uzdolnionych artystów nowego pokolenia muzycznego. 

Koncert jest dedykowany każdemu, kto kocha piękną, melodyjną muzykę i jest gotów by szeroko otworzyć swe serce na nowe, muzyczne i nie tylko, doznania. 
Zapraszamy do wspólnego muzykowania. 
Do zobaczenia i usłyszenia. 

Podczas koncertu zapraszamy na toast noworoczny z artystami.

Obsada: 
Joanna Wojtaszewska - Sopran 
Anna Jakiesz – Błasiak - Sopran
Kamil Roch Karolczuk - Tenor 
Mikołaj Miko Król - Tenor
Kameraliści Operetkowi

Czas trwania koncertu: ok.90 minut fantastycznej zabawy (bez przerwy).

0''
niedziela, 17 listopada 2024
godz. 18:00